Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Bình Định

1. An Nhơn

Tên đường Địa Chỉ Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Chợ Đập Đá Chợ Đập Đá NT Hoa Kỳ 1 0932553388
QL1A QL1A – Đập Đá NT Sanh Phượng 0902528336
QL1A – Đập Đá NT Đông Y Hiệp Thái 0913624199
QL1A – Đập Đá NT Đông Y Phổ Hiệp 0906733735
QL1A – Đập Đá NT  Ngọc Diệp 0912624379
Ngô Gia Tư 136 – Ngô Gia Tự NT  Thanh Xuân 1 0903745668
132 – Ngô Gia Tự NT Lý Thanh 01687304768
111/35 – Ngô Gia Tự QT Hồng Ân 02563835027
Quang Trung 28 – Quang Trung NT Thanh Xuân 2 02563503968
10H Quang Trung QT An Nhơn 02563736709
Gò Găng QL1A – Gò Găng QT Gò Găng 0905422690
QL1A – Gò Găng NT Phú Quý 02563503654

 

2. Hoài Nhơn

Tên đường Địa Chỉ Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Hoài Hương  Hoài Hương -Hoài Nhơn NT Thuỳ Trang 01232823950
Bồng Sơn 121 – Quang Trung – Bồng Sơn NT  Mai Thảo 0906040649
123 – Quang Trung – Bồng Sơn NT Ngọc Ánh 02563861543
Chợ Quang Trung – Bồng Sơn NT Ngọc Toàn 02563861435
Chợ Quang Trung – Bồng Sơn NT  Nhung 02563865015
Chợ Quang Trung – Bồng Sơn HT Số 10 02562214727
Chợ Tam Quan Chợ Tam Quan – Hoài Nhơn QT 17 02563606897
TT Tam Quan Chợ Trường – Tam Quan NT Hông Từ 01674605146
162 QL 1A- TT. Tam Quan NT  Mỹ Nhung 0905891669
Tân Thành Tân Thành – Tam Quan Bắc Đại lý Tố Nga 02563765581
Hoài Châu Bắc Gia An, Hoài Châu Bắc QT Thanh Tiến 0982369233

 

3. Phù Cát

Tên đường Địa Chỉ Tên Nhà thuốc Số điện thoại
TT Ngô Mây QL1A – TT Ngô Mây – Phù Cát NT Thy Hoa 02563850444
QL1A – TT Ngô Mây – Phù Cát NT Hoa Kỳ 3 02563850928
Đối diện BV Phù Cát- TT. Ngô Mây NT Thu Hương 02563850582
Quang Trung 299 Quang Trung – Ngô Mây NT Văn Minh 02563850225

 

4. Phù Mỹ

Tên đường Địa Chỉ Tên Nhà thuốc Số điện thoại
TT Phù Mỹ TT Phù Mỹ – Phù Mỹ QT Mỹ Thu 0909441061
TT Phù Mỹ – Phù Mỹ NT Thanh Bình 0914739711
Chợ Phù Mỹ Chợ Phù Mỹ – Phù Mỹ QT Thanh Tâm 0944244038
Chợ Bình Dương Chợ Bình Dương – Phù Mỹ QT Thiên Hoa 0935309609
Chợ Bình Dương – Phù Mỹ Đại Lý Thuốc Điều 02563858664
Chợ Dinh Chợ Dinh NT Thành Tâm 0983394372

 

5. TP Quy Nhơn

Tên đường Địa Chỉ Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Bạch Đằng 210 Bạch Đằng NT Mát Tay 1 0945292800
Chợ Phú Tài Chợ Phú Tài NT Thúy Hằng 02563841471
Chợ Phú Tài HT Hồng Liêm 0905079811
Chợ Dinh Chợ Dinh NT Gia Bảo 0913432509
Chương Dương 05 Chương Dương – Quy Nhơn QT 06 – Kiều Thiêm 02563501745
Đào Tấn Tổ 14 KV2 – Đào Tấn NT Thành Tâm 02566277275
Đường 31/3 29 Đường 31/3 NT  Phương Thảo 02562470448
Hàn Mặc Tử 68 Hàn Mạc Tử NT Duy Đạt 0902515599
Hoàng Văn Thụ 21 Hoàng Văn Thụ QT 32 – Đặng T. H Diễm 02563647546
Lê Hồng Phong 337 – Lê Hồng Phong NT Thiên Phúc 02563821853
Nguyễn Thái Học 02 Nguyễn Thái Học NT Ý Nhi 0925504821
79 Nguyễn Thái Học NT Thanh Hằng 01686377367
272 – Nguyễn Thái Học NT Phương Kiều 0905825678
316 Nguyễn Thái học NT Khánh Duy 0913441811
321 – Nguyễn Thái Học NT  Bảo Dung 0935515288
462- Nguyễn Thái Học NT An Trí 090508124
60 – Nguyễn Thái Học NT  Thành Thủy 02563525909
316E – Nguyễn Thái Học NT  Đông Y Hiệp Nhơn 0973231292
510 – Nguyễn Thái Học NT Thy Nga 02563846148
611 – Nguyễn Thái Học NT Miền Trung 02563846936
612 – Nguyễn Thái Học NT Kim Ngọc 0919276072
Nguyễn Huệ 57 – Nguyễn Huệ NT Hiền Dức 02563825182
147 – Nguyễn Huệ NT Hương Giang 02563821188
359 – Nguyễn Huệ NT  Mỹ Châu 0935548667
251 – Nguyễn Huệ NT Vũ Hùng 02563825661
259 – Nguyễn Huệ NT Thanh Thủy 02563821731
261 – Nguyễn Huệ NT  Hồng Kông 02563821283
297 – Nguyễn Huệ NT  Đệ Nhất 02563822956
Ngô Mây Ngô Mây NT Lê Hân 0901993975
Ngô Mây- TP. Quy Nhơn NT  Thành Thủy – Nguyễn Anh Quốc 0167885354
Ngô Mây – TP. Quy Nhơn NT Kim Ngọc – Tô Thị kim Quyên 0939432499
Ngô Mây- TP. Quy Nhơn NT Tín Nghĩa 0908521549
Ngô Gia Tự 33 Ngô Ga Tự – TP Quy nhơn NT Thiên Dược Phước 02563847086
Phạm Hồng Thái 33 – Phạm Hồng Thái NT  An Bình 02562820259
52 Phạm Hồng Thái NT  Hiếu Nghĩa 0973758512
Quy Nhơn  Quy Nhơn NT  Thanh Vân 02563847922
Tăng Bạt Hổ 05B Tăng Bạt Hổ NT  Mát Tay 2 0945292800
33 – Tăng Bạt Hổ NT Hồng Ngọc 02563824624
Trần Hưng Đạo 145 – Trần Hưng Đạo QT 28 – Phan Thành Được 02563892749
365 – Trần Hưng Đạo NT Bidiphar1 0914065045
473 Trần Hưng Đạo – TP Quy Nhơn NT Thanh Sơn 0905329588
591 Trần Hưng Đạo – TP Quy Nhơn NT Minh Châu 0913495959
679 – Trần Hưng Đạo NT  Hoa Hồng 0905609610
632 – Trần Hưng Đạo NT  Phương Tâm 02563794440
950 – Trần Hưng Đạo QT 52 – Phạm Thị Liễu 0905991989
Trần Hưng Đạo NT Tâm Phát 090631097
1117 – Trần Hưng Đạo NT  Hồng Hà 0935877167
Trần Phú 78 – Trần Phú TYT Lê Hồng Phong 0914188829

 

6. Tây Sơn

Tên đường Địa Chỉ Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Quang Trung 37 – Quang Trung NT Trung Tâm 0914672145
291 – Quang Trung NT Lập Uyên 02563880252
Đống Đa 99 – Đống Đa NT Trung Tín 0905728388
88 – Đống Đa NT  Minh Phụ 02563880342
Chợ Tây Sơn Chợ Tây Sơn – Bình Định NT Bích Thủy 0905044835
Trần Quang Diệu 113 Trần Quang Diệu NT Kim Bông 02563680368

 

7. Tuy Phước

Tên đường Địa Chỉ Tên Nhà thuốc Số điện thoại
TT Diêu Trì TT Diêu Trì, Tùy Phước NT  Hưng Chính 02563833443
QL 1ATT Diêu Trì, Tùy Phước NT Hiệp Thạnh-Trương Thành Long 02563833466
Phước Lập Vinh Thạnh – Phước Lập QT Thúy Lam 0979245547
Trần Phú 148 Trần Phú – Diêu Trì QT Hồng Nhung 0935925952
Chợ Gò Bồi Chợ Gò Bồi NT Ảnh Tuyết 02564774589
Ngã Tư Tuy Phước Ngã tư Tuy Phước ĐL Ngọc Chi 02563633431
Ngã tư Tuy Phước NT Thanh Quang 02563633125
Ngã tư Tuy Phước NT Minh Hoàng 01262560169
Đào Tấn 246 – Đào Tấn – Tuy Phước ĐL Hồng Sương 02563633310

 

8. Huyện Vân Canh

Tên đường Địa Chỉ Tên Nhà thuốc Số điện thoại
TT Vân Canh TT Vân Canh NT Hoa Thọ 0978070799

 

9. Hoài Ân

Tên đường Địa Chỉ Tên Nhà thuốc Số điện thoại
TT Hoài Ân TT Hoài Ân NT Thúy Phượng 0982556549
TT Hoài Ân NT Minh Thơ 02563870286

X

Tạo tài khoản

Xin chào! Hãy tạo tài khoản mà bạn muốn

Khi bạn nhấn vào nút Tạo Tài Khoản dưới đây thì có nghĩa là bạn đã đồng ý với các
Điều khoản và Quy định của rungtoc.vn

Vui lòng xác nhận qua mail

X

Đăng nhập

Chào bạn hãy đăng nhập để gửi bài viết

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

TắT

Chỉ cần đặt câu hỏi, chuyên gia sẽ gọi lại tư vấn cụ thể cho bạn

X

Để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất vui lòng điền thông tin chính xác!

Gửi câu hỏi

Kết nối qua Zalo: +84941542266 để được tư vấn

Menu Titl Menu Titl