Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Thái Nguyên

Kéo xuống để xem nhà thuốc có Maxxhair. In đậm chắc chắn còn hàng.

1. TP Thái Nguyên

Tên đường Địa chỉ  Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Bắc Kạn SN 247/1 Đường Bắc Kạn, Thái Nguyên NT Ngọc Hảo 0915169533
Kiot chợ Đức Xuân -Bắc Cạn NY Hồng Ngọc 01697672688
Tổ 11- P Đức Xuân – Bắc Cạn NT Phúc Thịnh 0962202922
Tổ 9-P Đức Xuân-Bắc Cạn QT số 7 0978586553
BV ĐK Thái Nguyên Kiot cổng BV đa khoa Thái Nguyên  NT Ngọc Nghĩa 01672393840
Kíôt  2 BV Đa Khoa Thái Nguyên  NT Hải Bình 0974286968
BV Gang thép Cổng BV Gang thép NT Bắc Hải 0981005009
CMT8 Đường CMT8 – P. Hương Sơn Hiệu Thuốc Thành Phố 11 0913264574
Đường CMT8  NT Trọng Đức 0988775083
145 CMT8  NT Thái Năm 0981398138
SN 150, CMT8, Mỏ Chè NT Trịnh Văn Diện 0904000678
195 CMT8  NT Hoàng Hà 0972118663
442/1Đg CMT8 -TPTN NT Phương Đông 0976005052
442/1Đg CMT8 -TPTN NT Thùy Trang 0973478404
 444/1, CMT8 NT Hà Lâm 0966874610
 944 /Đg CMT8 -TPTN NT Hoa Hải 01663477559
Cam Giá Tổ 1- Cam Giá NT hiếu hường 1 0978239164
Tổ 3- Cam Giá NT Dũng Hoa 0944277454
Tổ 3- Cam Giá NT Dũng Hoa 0869906360
Tổ 9 – Cam Giá QT  Vũ Hương 0965330518
Chợ Gia Sàng Kiốt chợ Gia Sàng  NT Sơn Anh 0945908280
Kiốt chợ Gia Sàng NT Duệ Chi 0978131789
Gia sàng NT Thùy Trang 0977810990
Chợ Khu Nam Chợ Khu Nam NT Hằng Hải 0912456783
Chợ Thái Kiots1- Tầng 2- Chợ Thái QT Hồng Nhung 02803856671
Cột Cờ 185- Phố Cột Cờ NT Hoàng Hiền 0985896213
Chợ Đồng Quang Chợ Đồng Quang, P. Hoàng Văn Thụ NT Quang Trung 0986803259
Chợ Tây Ba Nhất Chợ Tây Ba Nhât,Tích Lương  NT Ba Hạnh 0943653814
Kiốt Chợ Tây Ba Nhât,Tích Lương NT Hiền Linh 02803847859
TT Chùa Hang Thị Trấn Chùa Hang Đồng Hỷ  QT Liên Phương 0984823027
Tổ 17-TT Chùa Hang-Đồng Hỷ QT  1- Cty dược 0981557590
Tổ 17- TT Chùa Hang QT Phương Linh 0962888136
Cổng BV A Đối diện Cổng BV A, Tổ 20 Thịnh Đán  NT  Thư Thái 02803646502
Đối diện Cổng BV A, Tổ 20 Thịnh Đán NT  Phượng Lê 0983677262
Dương Tự Minh  184 Dương Tự Minh QT A15 0987119428
 626 Dương Tự Minh Quầy  A14 0977008245
 965 Dương Tự Minh,Hoàng Văn Thụ Cô Yến NT Hưu Yến 0962832119
995- Dương Tự Minh NT Hữu Yến 0962832119
Đồng Quang Đ. Ga, Đồng Quang, P. Hoàng Văn Thụ NT Sơn Hằng 0974286968
Gia Sàng Chợ gia sàng Nt Hương Thắng 0973406751
Đg gia sàng- TPTN NT Ngọc Hà 0868987828
Đg gia sàng- TPTN NT Yến Tú 0985075522
Hương Sơn Tổ 2- Hương Sơn NT Bắc Hải 0981005009
Tổ 17-Hương Sơn NT Bắc Hải 0988218777
Lương Ngọc Quyến Số 477- Lương ngọc quyến QT số 2 0977337553
 4 Lương Ngọc Quyến NT Kim Thoa 0983656127
 14 Lương Ngọc Quyến NT  Hoàng Lan 02083852105
 292 Lương Ngọc Quyến NT  Bích Vinh 0915200188
 294 Lương Ngọc Quyến NT Cường Hồng 01662302339
312 Lương Ngọc Quyến Cty Phương Bắc 02803855218
 316 Lương Ngọc Quyến NT Hiệp Phương 0915363737
 306 Lương Ngọc Quyến  NT Thành Lịch 0868428319
 308 Lương Ngọc Quyến NT Việt Nụ 02803854256
Số 360- Lương ngọc quyến NT Việt Mông cổ 0966902974
Số 360- Lương ngọc quyến NT Hà Tuyên 0972998068
Số 306- Lương ngọc quyến NT Thành Lịch 0983270099
Số 360- Lương ngọc quyến NT Thùy Mỵ 02083856082
Số 360- Lương ngọc quyến NT 356 0983270099
Số 477- Lương ngọc quyến QT số 1 0977337553
 605 Lương Ngọc Quyến  NT Duy Tân 02803859378
Minh Cầu Đường Minh Cầu  NT Bảo Trà 0974923999
Đg  Minh Cầu NT Minh Cầu 0974058068
Đường Minh Cầu- TPTN NT Đức Thiện 0987930859
Phan Đình Phùng 48- Phan Đình Phùng CT Tuyên Thân 01699903388
Đg Phan đình Phùng -TPTN NT Thái Nguyên 0971343526
Đg Phan đình Phùng -TPTN NT Quỳnh Nguyên 0971343526
Đg Phan đình Phùng -TPTN NT Ngọc Nhung 0981277299
P. Phan Đình Phùng Đg Xuân hòa  .TPTN NT Xuân Hòa 01683147102
Phố Cò Tổ 2,Phố Cò, TX Sông Công NT  Thúy Ngọc 0912019460
Tổ 3, Phường Thắng lợi, TX sông công NT Thu Thịnh 02803862349
Phú xá Tổ 11-P Phú xá-TPTN NTTrần Hưng 0978378606
Tổ 11-P Phú xá-TPTN NT Huy Huyền 0988399734
Tổ 17- Phú xá NT Gia Hân 01672133015
Tổ 19 – Phú Xá NT Xuân Thông 0987023555
Đối diện chợ Khu tây NT Trường Đĩnh 01234564487
Quán Triều Quán Triều NT Thảo Vân 0984632797
Tròn Đồng Quang Tròn Đồng Quang QT TP  2 0977337553
Thịnh Đán Thịnh Đán NT Thăng Diệp 01638319205
NT Gia An- Thịnh Đán NT Gia An 0988774439
Tổ 17- Thịnh Đán NT Huế Trang 0936736086
Tổ 25,P. Thịnh Đán NT Thăng Diệp 0919256646
Tân Cương Xóm Nam Đồng, Xã Tân Cương NT Thành Phượng 01635277562
Tân Lập Tổ 16, Tân Lập NT Á Âu 0986662673
922- Đg Tân Lập QT Số4 0949370817
Tân Thành Tổ 15- Tân Thành NT Tân Thành 01646301135
Tổ 15- Tân Thành NT Hương Tính 02083833457
P. Tích Lương Kiots Chợ Tê Ba Nhất QT Ba Hạnh 0943653814
Kiots Chợ Tê Ba Nhất NT Linh linh 0982682794
Kiots Chợ Tê Ba Nhất NT Hà Linh 01653078915
P. Tích lương NT Minh Bảo 0983821868
P. Tích lương NT Gia Hân 0984496630
Cổng BV Lao -TPTN NT Hồng Hạnh 0975486540
P Túc Duyên P Túc Duyên NT Phong Sáu 0982996997
Đối diện chợ Túc Duyên NT Việt Hà 0974434088
Trung Thành  85, Tổ 10,Trung Thành NT  Sơn Ka 01655887087
Tổ 1-  Trung Thành NT 57 02803832151
Tổ 1  Trung Thành NT Bắc Hải 01686685655
Đg Phố hương- TPTN NT Lan Đức 0975123890
Đg Trung thành-TPTN NT Hương Mai 0985258523
Đg Trung thành-TPTN NT Sơn Ka 01655887087
Đg Trung thành-TPTN NT 57 0914405707
Đg Trung thành-TPTN  NT Cẩm Phong Sơn 0915015312
Trưng Vương Đg Trưng vương-TPTN NT Vân Hải 01686685705
Đg Trưng vương-TPTN NT Hà vinh 0976016065
Đg Trưng vương-TPTN NT Bình an 197 0914436000
Đg Trưng vương-TPTN NT Hương Thảo 02083833487
Đg Trưng vương-TPTN NT Thành Dung 9855681636
Trường cấp 2 Nha Trang Đối diện trường cấp 2 Nha Trang NT Quang Hưng 0974663614
Vó Ngựa Tổ 2,Vó Ngựa,Hương Sơn NT Hiệp Thúy 01668261266
Tổ 2, Vó Ngựa,Hương Sơn NT Hiếu Hường 0978239164
xã Quyết Thắng Tổ 10 xã Quyết Thắng NT Phan Thùy 0976485622

 

2. Phổ Yên

Tên đường Địa chỉ  Tên Nhà thuốc Số điện thoại
TT Ba Hàng  344, Thị Trấn Ba Hàng QT Khánh Ly 0986441323
Tiểu Khu 3, Thị Trấn Ba Hàng NT  Uyển Cần 0983193441
TT2 TT2 QT Hương Giang 0977202005
Tiểu khu 2 Tiểu khu 2- TX Phổ yên QT Số 6 0974549398
Tiểu khu 3 Tiểu khu 3- TX Phổ yên QT số 10 0985739345
Tiểu khu 3- TX Phổ yên QT Thanh Khương 0964323656
Tiểu khu 3- TX Phổ yên QT Quý Lan 0977728709
Cổng NM Z131 Cổng NM Z131 NT Toàn Phương 0983703475
Cổng NM Z131 NT Phương Hiền 0869338968
Tổ 3 Tổ 3- TX Phổ yên NT Huyền Trâm 0982907888
Tổ 10 Tổ 10- TX Phổ yên NT Thắng Hương 0967080055
Tân Hương Ngã 3 Tân Hương NT Khánh Chi 0915644292
Cầu Rẽo Cầu Rẽo – Phổ Yên NT Linh  Hương 01633443719

 

3. Thành phố Sông công

Tên đường Địa chỉ  Tên Nhà thuốc Số điện thoại
TX Sông Công Cải Đan, TX Sông Công NT Trung Hằng 0972024589
Cổng Chợ Chè Cổng chợ chè NT Cường Huyền 01676111277
Gốc Bàng Gốc Bàng QT Thanh Hoa 0974039568
TP Sông Công Tổ 3- Xã Tân Quang QT Sơn Thùy 0986964514
Ngã 3- Trường CĐ luyện Kim QT Cường Tuyết 0986964514
Xã Lương Sơn – TP Sông Công QT Lương Sơn 0963637575
P. Mỏ chè số 150- Đg Mỏ chè NT Châm Tuân 0986390590
số 150- Đg Mỏ chè NT Trịnh Văn Diện 0904008878
Đường Chiến Thắng- TPSC NT số 10 01686648574
Đường Chiến Thắng- TPSC NT Minh Thu 01266311407
Đường Mỏ chè QT Thu minh 01687932799
Đường Chiến Thắng- TPSC NT Giang Yến 01236633883
P. Phố cò Kiot chợ Phố cò QT Số 3 01697425868
Kiot chợ Phố cò NT Trung hằng 0972024589
Đối diện BV C NT Trần Quốc Toản 0916442558

 

4. Phú Bình

Tên đường Địa chỉ  Tên Nhà thuốc Số điện thoại
TT Hương Sơn Tổ 2- TT Hương Sơn NT số 11 01689505730
Tổ 4, Thị Trấn Hương Sơn QT Thi Vân 0912478799
TT Hương Sơn-gần UBND Huyện PB QT Minh Hải 01669543338
Tròn Điềm Thụy Đường Tròn Điềm Thụy QT Thủy Tiên 0985117577
Khu CN Điềm Thụy Khu CN Điềm Thụy QT Hương Lan 0985891266
Tròn Phú Bình Đường Tròn Phú Bình QT Ánh Dương 0985891266
Dương Thành Phố Gốc Táo- Dương Thành- PB QT Số 10 0964957234
Hà Châu Hà Châu-PB Qt số 16 02083567544

 

5. Đại Từ

Tên đường Địa chỉ  Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Phố Đình Phố Đình NT Hoàng Chiểu 0977423908
TT Đại Từ TT Đại Từ NT Mùi Phúc 0985377817
TT Hùng Sơn TT Hùng Sơn, H, Đại Từ, Thái Nguyên QT Nguyên Tuấn 0976175266
TT Hùng Sơn, H, Đại Từ, Thái Nguyên QT Hường Hợi 0945534888
TT Hùng Sơn, H, Đại Từ, Thái Nguyên QT Dung Huy 0914656220
Xóm Trung Tâm Xóm Trung Tâm, xã Mỹ Yên, Đại Từ, Thái Nguyên QT Số 9 0977040261
TT  Hùng Sơn TT  Hùng Sơn, H. Đại Từ. Thái Nguyên QT Tú Quyên 0974897879

 

6. Đình Hoá

Tên đường Địa chỉ  Tên Nhà thuốc Số điện thoại
TT Chợ Chu TT Chợ Chu, Định Hóa QT Thu Uyên 0913961362

 

7. Huyện Phú Lương

Tên đường Địa chỉ  Tên Nhà thuốc Số điện thoại
BV ĐK Phú Lương BV Đa khoa Phú Lương QT Luyện Mão 01638706578
TT Đu TT Đu HT Phú Lương- Ngô T Mỹ Dung 0985946962
TT Đu QT Tùng Lâm 0984203535
TT Đu HT Phú Lương- Vân Anh 0987667012
Xã Cổ Lũ Phấn Mễ, Phú Lương QT Lý Oanh 0977724468
Bờ Đậu Bờ Đậu, X Cổ Lũ QT Kim Oanh 0978695221
Xã Sơn Cẩm Chợ Gốc Bàng, Xã Sơn Cẩm QT Hà Linh 0975642379
Chợ Gốc Bàng, Xã Sơn Cẩm HT Bích Lan 0986517860

 

8. Huyện Võ Nhai

Tên đường Địa chỉ  Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Lâu Thượng Xóm Nam Mao, Lâu Thượng QT Quỳnh Chi 0986447986

 

9. Huyện Đồng Hỷ

Tên đường Địa chỉ  Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Xã Đồng Bẩm Xóm Ao Voi, Xã Đồng Bẩm QT Lan Hoa 0975353696
TT Chùa Hang SN 59 Tổ 14, TT Chùa Hang NT Thuận Hải 0977008824

Nếu bạn không tìm được điểm bán thuận tiện, hãy gọi hotline (miễn cước) 18001506 để được hướng dẫn nhé.

Cách 2 Đặt hàng online  TẠI ĐÂY

Cách 3  Đặt mua qua điện thoại:

Gọi vào số 0936 185 995 để được tư vấn, đặt hàng. Cước phí được tính như sau:

  • Nội thành Hà Nội: Giao hàng miễn phí trong ngày
  • Tỉnh thành khác: Công ty sẽ chuyển hàng qua đường bưu điện đến tận nhà cho bạn. Nhận hàng và thanh toán ngay tại nhà. Phí vận chuyển chỉ có 15.000đ/đơn hàng.

X

Tạo tài khoản

Xin chào! Hãy tạo tài khoản mà bạn muốn

Khi bạn nhấn vào nút Tạo Tài Khoản dưới đây thì có nghĩa là bạn đã đồng ý với các
Điều khoản và Quy định của rungtoc.vn

Vui lòng xác nhận qua mail

X

Đăng nhập

Chào bạn hãy đăng nhập để gửi bài viết

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

TắT

Chỉ cần đặt câu hỏi, chuyên gia sẽ gọi lại tư vấn cụ thể cho bạn

X

Để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất vui lòng điền thông tin chính xác!

Gửi câu hỏi

Kết nối qua Zalo: +84941542266 để được tư vấn

Menu Titl Menu Titl