Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Thanh Hóa

Kéo xuống để xem nhà thuốc có Maxxhair. In đậm chắc chắn còn hàng.

1. TP Thanh Hóa

Tên đường Địa Chỉ Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Bà Triệu 414 Bà Triệu – Đông Thọ NT Sơn Liên 02378620314
Hải Thượng Lãn Ông 02 Hải Thượng Lãn Ông – P.Đông Vệ NT Minh Trang 02373950243
494 Hải Thượng Lãn Ông – P.Đông Vệ NT Thiện Hà 0986796778
Lê Hoàn 412 Lê Hoàn – Ba Đình NT Bình An 0948613888
Lê Phụng Hiểu 17 Lê Phụng Hiểu , Ba Đình NT Minh Sâm 0912395402
Lê Thánh Tông 425 Lê Thánh Tông – P.Đông Sơn NT Thoa Hán 0968904481
Nguyễn Trãi 72 Nguyễn Trãi – P.Ba Đình Cty Dược An Thịnh 02373852721
458 Nguyễn Trãi , Phú Sơn NT Minh Nguyệt 02373942946
715 Nguyễn Trãi – Phú Sơn NT Thanh Trúc 02373940139
307 Nguyễn Trãi – Tân Sơn NT Đào 02373751933
498 Nguyễn Trãi – Phú Sơn NT Nhung Thảo 0916066187
 Nguyễn Trãi – Phú Sơn NT Hùng Hiền 0912162913
 Nguyễn Trãi – Phú Sơn NT Chung Hiền
Phan Chu Trinh 59 Phan Chu Trinh ,Điện Biên NT Thái Bình 02373852992
Quang Trung 600 Quang Trung – Đông Vệ NT Hoàng Mai 02373951520
414 Quang Trung – Đông Vệ NT Hoa Sự 02372678678
314 Quang Trung – Đông Vệ NT Điệp Hằng 0984633115
83 Quang Trung – P. Ngọc Trạo NT Tốt Tốt 02373853146
Sao Mai Kiot 3 Sao Mai – Tô Vĩnh Diện- Điện Biên NT Diệp Anh 0974854169
Trường Thi 151 Trường Thi – P. Trường Thi NT Phong Thúy 0912079567
198 Trường Thi – P.Trường Thi NT Yến Anh 02373753198
Tống Duy Tân 224 Tống Duy Tân – P.Ba Đình NT Đại An 02373856236
Trần Phú 234 Trần Phú – Ba Đình  NT Long Hiền 0912604074
252 Trần Phú – Ba Đình NT Hoàng An 02378888268
232 Trần Phú – Ba Đình CNDP Thanh Hoá ( QT Oanh ) 0948303019
232 Trần Phú – Ba Đình CNDP Thanh Hoá ( QT Thơm ) 0912629459
232 Trần Phú – Ba Đình CNDP Thanh Hoá ( QT Hoàng ) 02373757533
232 Trần Phú – Ba Đình CNDP Thanh Hoá ( QT Đức ) 0915656499
232 Trần Phú – Ba Đình CNDP Thanh Hoá ( QT Tuấn ) 02373856668
232 Trần Phú – Ba Đình CNDP Thanh Hoá ( QT Quang ) 02373723660
232 Trần Phú – Ba Đình CNDP Thanh Hoá ( QT Gấm ) 02373723338
Ỷ Lan 02 Ỷ Lan P.Đông Thọ NT Tuyết Long 02373753516

 

2. Quảng Xương

Tên đường Địa Chỉ Tên Nhà thuốc Số điện thoại
TT Quảng Xương Thôn Dục Tú – TT Quảng Xương CNDP Quảng Xương (Lương Thị Lý) 0949155439
Lưu Vệ Lưu Vệ CNDP Quảng Xương ( Đàm Thị Phượng ) 01223482159
Quảng Phong Quảng Phong NT Khoa Lài 0977038878
Khu Phố 1 02 Khu Phố 1 NT Tiến Minh 01629601860
Cống Trúc Thôn 9 Cống Trúc Đại Lý 41 – Lê Thị Thuỷ 01676366886
Quảng Giao Thôn 6 Quảng Giao NT Ngọc Linh 01666167085

 

3. Tĩnh Gia

Tên đường Địa Chỉ Tên Nhà thuốc Số điện thoại
TT Còng Đường Trung Chính – TT Cồng – Hải Hoà NT Thanh Tùng 0984050095
Đường Trung Chính – TT Cồng – Hải Hoà NT Minh Hằng 0977248231
Tk 6 TT Còng Hải Hoà NT Lê Sỹ Bồng 01688703432
Hải Châu Thôn Thanh Trung, Hải Châu QT Hoàng Nga 0967206668
Cổng Bệnh Viện Cổng Bệnh Viện Tĩnh Gia – TT Tĩnh Gia NT Lê Thị Duyến 01697598749

 

4. Nông Cống

Tên đường Địa Chỉ Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Ngã 3 Chợ Minh Ngã 3 Chợ Minh Thọ NT Ninh Thuật 0915788377
Ngã 3 Chợ Minh Thọ NT Trường Sáu 0917557682
Lam Sơn 681 Đường Lam Sơn – TT. Nông Cống NT Hùng Đằng 0913839587
Bà Triệu 630 Bà Triệu CNDP Nông Công (Dung Hội ) 0974547939
Ngã 3 Minh Thọ Ngã 3 Minh Thọ NT Liên Minh 0989008137
Tế Thăng Thôn 6 Xã Tế Thăng QT 26 – Lê Thị Huệ 0986198139

 

5. Như Thanh

Tên đường Địa Chỉ Tên Nhà thuốc Số điện thoại
 TT  Như Thanh Khu 3 TT  Như Thanh NT Trương Thị Lý 0967383355
Bến Sung Chợ Bến Sung NT Chị Hương
145 Khu 2 , TT Bến Sung Vũ Đức Thọ 096738 33 55

 

6. Như Xuân

Tên đường Địa Chỉ Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Chợ Yến Cát Chợ Yến Cát – TT Yên Cát NT Thảo Hà 02373878133
Khu Phố 1 Sn09 Khu Phố 1 , TT Yên Cát QT Chung Lực 0988243148

 

7. Triệu Sơn

Tên đường Địa Chỉ Tên Nhà thuốc Số điện thoại
TT Giắt 45 TT Giắt NT Trịnh Thị Liên 0936490439
41 TT Giắt NT Mai Lẫm – Ngô Thị Mai 01692150818
39 TT Giắt NT Hưng Hoan 0985875485
Phố Thiều 48 Phố Thiều – Dân Lý NT Vinh Tư 0976997559
Dân Lực Ngã 4 Dân Lực NT Dũng Linh 0975821644

 

8. Thọ Xuân

Tên đường Địa Chỉ Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Lê Hoàn 148 Lê Hoàn – Khu 1 NT Trí Hiền 02373833442
Cổng Bệnh Viện Cổng Bệnh Viện Thọ Xuân – Khu 9 NT Nghị Tuyết 02373833264
Cổng Chợ  Sao Cổng Chợ  Sao Vàng – TT Sao Vàng NT Anh Tuyết 01672288968
Chợ Mục Sơn Chợ Mục Sơn – TT. Mục Sơn NT Chính Mến 01663841881
Xuân Dương Xuân Dương – TT Thường Xuân NT Thanh Tú 0985102519

 

9. Thiệu Hóa

Tên đường Địa Chỉ Tên Nhà thuốc Số điện thoại
TT Vạn Hạ 258 TT Vạn Hạ NT Thường Tùng 0949021500/ 0932484996
Đối Diện Bưu Điện – TT Vạn Hà NT Hương Luyện 0936068223
Ngã 3 Chè Ngã 3 Chè NT Trần  Anh 02373829740
Thiệu Phú Thiệu Phú NT Hương Sen 02373695573

 

10. Yên Định

Tên đường Địa Chỉ Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Phố Kiểu Phố Kiểu NT Mai Thư 02373843017
Phố Kiểu NT Thành Dung
Phố Kiểu NT Hằng Tính 0904606244
TT Quán Lào 147 Khu 5 TT Quán Lào CNDP Yên Định ( QT Nụ ) 0965640728
151 Khu 5 TT Quán Lào NT Hoa Phượng 0932455412
182 Khu 5 TT Quán Lào  NT Như Hoa Thuý (Hoa Cớn) 02373896266

 

11. Bỉm Sơn

Tên đường Địa Chỉ Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Nguyễn Huệ Sn 223 Nguyễn Huệ P.Ngọc Trạo NT Thanh Bình 0902241224
Sn 218 Nguyễn Huệ – P.Ngọc Trạo CN Dược Bỉm Sơn – QT Số 01 0942979907
Trần Phú Sn 90 – Trần Phú – P.Ba Đình NT Hoàng Anh 0918824659
Sn 554 – Trần Phú – P.Ba Đình NT Thảo Nguyên 0903397804

 

12. Hà Trung

Tên đường Địa Chỉ Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Chợ Lèn Ki Ốt Chợ Lèn NT Thanh Tâm 0975975944
TT Hà Trung Tiểu Khu 4 NT Lê Chân 0916586156
Tiểu Khu 6 NT Mai Cân 01679240915

 

13. Hậu Lộc

Tên đường Địa Chỉ Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Hậu Lộc CN Dược Hậu Lộc NT Chị Liễu 0986826858
Ngã Tư Lộc Tân Ngã Tư Lộc Tân NT Thanh Tứ 02373500087
Ngã Tư Minh Lộc Ngã Tư Minh Lộc NT Hà Hinh 0912395228
Chợ Phủ Chợ Phủ – Văn Lộc NT Chú Bốn 01638904024
Hoa Lộc Thôn 6 Hoa Lộc NT Nga Tĩnh 0918582861

 

14. Nga Sơn

Tên đường Địa Chỉ Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Tiểu Khu Hưng Long Tiểu Khu Hưng Long Công Ty Dược Hưng Thịnh 0945900986
Tk Hưng Long QT Hải Minh – CN Dược Nga Sơn 0904880622
Nga Thủy Nga Thủy NT Anh Đảm 01695543060
Ngã 3 Hồ Vương Ngã 3 Hồ Vương – Nga Thành NT Mai Mâu 0983183766

 

15. Hoằng Hóa

Tên đường Địa Chỉ Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Phố Vinh Sơn Sn 107 – Phố Vinh Sơn – TT Bút Sơn NT Thanh Phương 02373865623
Chợ Quăng Chợ Quăng – Hoằng Lộc NT Tới Châm 01653468234
Tiểu Khu Bút Sơn Tiểu Khu Bút Sơn – TT Bút Sơn NT Huệ Căn 0912028512
Chợ Vực Chợ Vực – Hoằng Ngọc NT Lê Thị Ngân 0936100508

 

16. Đông Sơn

Tên đường Địa Chỉ Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Quốc Lộ 47 Sn 91B – Quốc Lộ 47 – TT Rừng Thông CN Dược Đông Sơn – NT Trang Nhung 0982172806
TT Rừng Thông TT Rừng Thông NT Hồ Mai 0944231288
An Hoạch An Hoạch NT Long Anh 0913108188
Cổng Bệnh Viện Cổng Bệnh Viện Đông Sơn NT Hồ Thiện Thủy 0984567108

 

17. Sầm Sơn

Tên đường Địa Chỉ Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Lê Lợi 51 Lê Lợi NT Lê Thị Thuận 02373823457
49 Lê Lợi NT Nguyễn Thị Hương – CN Dược Sầm Sơn 0966081686
Quảng Cư Quảng Cư NT Nguyễn Thị Hường 0962600858
Phố Môi Phố Môi – Quãng Tâm NT Mạnh Thúy 01663460388

 

18. Vĩnh Lộc

Tên đường Địa Chỉ Tên Nhà thuốc Số điện thoại
BV Vĩnh Lộc Cổng Bệnh Viện Vĩnh Lộc NT Cô Quyên 0984153396
TT Vĩnh Lộc TT Vĩnh Lộc QT Trung Tâm CN Dược – Chị Hòa 0914535449

 

19. Thạch Thành

Tên đường Địa Chỉ Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Phố Cát Phố Cát – Thành Vân QT Trường Hằng 0912078248
TT Kim Tân Khu 1 – TT Kim Tân QT Toàn Hằng 0988653833

 

20. Huyện Cẩm Thủy

Tên đường Địa Chỉ Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Cẩm Sơn Ngã Ba Đường Hồ Chí Minh – Cẩm Sơn NT Nhật Lệ 0946401686
TT Cẩm Thủy Tổ 7 – TT Cẩm Thủy NT Hòa Khoan 01693668507

 

21. Huyện Ngọc Lặc

Tên đường Địa Chỉ Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Phố Lê Duẩn Phố Lê Duẩn QT Trung Tâm CN Dược – Cô Liên 01692564333

Nếu bạn không tìm được điểm bán thuận tiện, hãy gọi hotline (miễn cước) 18001506 để được hướng dẫn nhé.

Cách 2 Đặt hàng online  TẠI ĐÂY

Cách 3  Đặt mua qua điện thoại:

Gọi vào số 0936 185 995 để được tư vấn, đặt hàng. Cước phí được tính như sau:

  • Nội thành Hà Nội: Giao hàng miễn phí trong ngày
  • Tỉnh thành khác: Công ty sẽ chuyển hàng qua đường bưu điện đến tận nhà cho bạn. Nhận hàng và thanh toán ngay tại nhà. Phí vận chuyển chỉ có 15.000đ/đơn hàng.

X

Tạo tài khoản

Xin chào! Hãy tạo tài khoản mà bạn muốn

Khi bạn nhấn vào nút Tạo Tài Khoản dưới đây thì có nghĩa là bạn đã đồng ý với các
Điều khoản và Quy định của rungtoc.vn

Vui lòng xác nhận qua mail

X

Đăng nhập

Chào bạn hãy đăng nhập để gửi bài viết

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

TắT

Chỉ cần đặt câu hỏi, chuyên gia sẽ gọi lại tư vấn cụ thể cho bạn

X

Để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất vui lòng điền thông tin chính xác!

Gửi câu hỏi

Kết nối qua Zalo: +84941542266 để được tư vấn

Menu Titl Menu Titl